تبلیغات
مهندسی معدن ورودی 89 دانشگاه صنعتی بیرجند - رتبه دانشگاه صنعتی بیرجند در ایران
 
رتبه ، نام دانشگاه ، امتیاز از صد

1 دانشگاه تهران 100
2 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 65.29
3 دانشگاه صنعتی شریف 65.17
4 دانشگاه صنعتی امیر کبیر 52.49
5 دانشگاه علم و صنعت 44.78
6 دانشگاه تربیت مدرس 40.17
7 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 36.9
8 دانشگاه شیراز 32.38
9 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز 24.58
10 دانشگاه صنعتی اصفهان 23.69
11 دانشگاه فردوسی مشهد 23.56


12 دانشگاه تبریز 20.86
13 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی 20.11
14 دانشگاه شهید بهشتی 18.08
15 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 15.98
16 دانشگاه اصفهان 14.93
17 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 14.31
18 دانشگاه مازندران 12.31
19 دانشگاه بوعلی سینا 11.66
20 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 10.9
21 پژوهشگاه دانشهای بنیادی 10.24
22 دانشگاه شهید با هنر کرمان 9.31
23 دانشگاه گیلان 8.94
24 دانشگاه رازی 8.16
25 دانشگاه تربیت معلم 7.24
26 دانشگاه کاشان 6.96
27 دانشگاه الزهرا (س) 6.64
28 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 6.55
29 دانشگاه یزد 6.31
30 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز 6.28
31 دانشگاه پیام نور 6.18
32 دانشگاه شهید چمران اهواز 5.71
33 دانشگاه سیستان و بلوچستان 5.11
34 دانشگاه کردستان 4.99
35 دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان 4.83
36 دانشگاه زنجان 4.37
37 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 4.27
38 دانشگاه صنعتی شاهرود 4.23
39 دانشگاه شاهد 4.1
40 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 3.72
41 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 3.51
42 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد 3.51
43 دانشگاه سمنان 3.33
44 دانشگاه شهر کرد 3.27
45 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 3.27
46 دانشگاه لرستان 3.1
47 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ی 3.06
48 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 2.96
49 دانشگاه اراک 2.89
50 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 2.86
51 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 2.86
52 دانشگاه یاسوج 2.72
53 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 2.61
54 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان (شرقی ) 2.15
55 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 2.07
56 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد 2.03
57 دانشگاه خلیج فارس 2.03
58 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان 2
59 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 1.99
60 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه 1.93
61 دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستی 1.89
62 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1.88
63 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل 1.8
64 پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ 1.77
65 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل 1.67
66 دانشگاه تربیت معلم سبزوار 1.66
67 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 1.58
68 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان 1.52
69 دانشگاه صنعتی شیراز 1.5
70 دانشگاه صنعتی بابل 1.4
71 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 1.37
72 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 1.36
73 دانشگاه امام صادق (ع) 1.35
74 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان 1.35
75 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان 1.26
76 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 1.23
77 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر 1.19
78 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 1.11
79 دانشگاه زابل 1.04
80 دانشگاه ایلام 1.01
81 دانشگاه قم 0.96
82 دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان 0.96
83 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 0.95
84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر 0.94
85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر 0.94
86 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود 0.9
87 دانشگاه علامه طباطبایی 0.88
88 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 0.86
89 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون 0.85
90 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی 0.8
91 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول 0.79
92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 0.75
93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 0.74
94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان 0.74
95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 0.74
96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 0.65
97 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد 0.63
98 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان 0.63
99 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند 0.61
100 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر 0.61
101 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا 0.53
102 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 0.52
103 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه 0.51
104 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک 0.51
105 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه 0.48
106 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان 0.45
107 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان 0.44
108 دانشگاه تفرش 0.43
109 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 0.42
110 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 0.42
111 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 0.41
112 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین 0.4
113 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار 0.4
114 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن 0.39
115 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور 0.38
116 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان 0.35
117 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب 0.35
118 دانشگاه هرمزگان 0.35
119 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه 0.34
120 پژوهشگاه هوا فضا 0.34
121 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه 0.33
122 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل 0.31
123 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق 0.29
124 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند 0.28
125 موسسه پژوهش حکمت و فلسفه 0.28
126 دانشگاه هنر تهران 0.27
127 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه 0.27
128 دانشگاه افسری امام علی (ع) 0.25
129 دانشگاه صنعتی سهند 0.25
130 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت لله آملی 0.23
131 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر 0.23
132 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق 0.23
133 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر 0.22
134 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 0.21
135 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند 0.21
136 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن 0.21
137 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان 0.18
138 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان 0.18
139 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر 0.17
140 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد 0.17
141 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 0.16
142 دانشگاه مراغه 0.16
143 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر 0.15
144 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان 0.14
145 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد 0.14
146 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نائین 0.14
147 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش 0.14
148 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند 0.13
149 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان 0.13
150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل 0.13
151 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان 0.12
152 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج 0.12
153 دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق 0.12
154 دانشگاه صنعتی جندی شاپور 0.12
155 دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان 0.1
156 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 0.09
157 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان 0.09
158 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان 0.08
159 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی 0.08
160 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان 0.08
161 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد 0.06
162 دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب 0.06
163 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود 0.06
164 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد 0.06
165 دانشگاه هنر اصفهان 0.06
166 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 0.06
167 دانشگاه بجنورد 0.06
168 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس 0.06
169 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان 0.05
170 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه 0.05
171 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب 0.05
172 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان 0.05
173 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل 0.04
174 دانشگاه هنر اسلامی تبریز 0.04
175 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی تهران 0.04
176 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان 0.04
177 دانشگاه آزاد واحد بندر لنگه 0.03
178 دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب 0.03
179 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 0.03
180 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابر کوه 0.03
181 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان 0.03
182 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده 0.02
183 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان 0.02
184 دانشگاه صنعتی بیرجند 0.02
185 دانشگاه صنعتی همدان 0.01
186 دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی 0.01

بقیه دانشگاه ها امتیازی برابر صفر دارند

نوع مطلب : علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 27 شهریور 1396 08:39 قبل از ظهر
You could definitely see your enthusiasm within the work you write.
The world hopes for more passionate writers like you who aren't afraid to say how they believe.
Always follow your heart.
شنبه 18 شهریور 1396 04:42 بعد از ظهر
Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your website is excellent, as well as
the content!
سه شنبه 17 مرداد 1396 04:36 قبل از ظهر
Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and the rest of the website is extremely good.
جمعه 13 مرداد 1396 10:07 بعد از ظهر
Magnificent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site, how could
i subscribe for a blog site? The account helped me a applicable deal.

I were tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea
دوشنبه 9 مرداد 1396 07:18 قبل از ظهر
What's up everybody, here every one is sharing these know-how,
so it's fastidious to read this web site, and
I used to pay a visit this website every day.
جمعه 9 آبان 1393 08:50 بعد از ظهر
میشه بگین این رتبه بندی ها رو از کجا آوردین؟
این طور که معلومه دانشگاه آزاد میرفتم بار علمیش بهتر بود.
چهارشنبه 26 شهریور 1393 03:52 بعد از ظهر
پس خود دانشگاه بیرجند کو؟؟؟؟؟
یکشنبه 1 دی 1392 03:37 بعد از ظهر
سلام
من رتبه ی دانشگاه ارومیه رو ندیدم
اگه پیدا کردین ب منم بگین مرسی
دوشنبه 14 اسفند 1391 02:35 قبل از ظهر
دوستان در ناامیدی بسی امید است ....پایان شب سیه سپید است...

به دانشگاهتون امیدوار باشید..

البته دلداری دادنتون توووووو حلقم دوستان
جمعه 3 شهریور 1391 09:19 بعد از ظهر
سلام داداش حسن
آره درست میگی البته من به معدنش امیدوارترم!! دانشگاه ما بقیه رشته هاش رتبه شو پایین آوورده و امکانات کمش!!
پنجشنبه 2 شهریور 1391 12:26 قبل از ظهر
متاسفانه نداره که هاشم.دانشگاه ما 4سالشه و دانشگاه های بالا سر ما فکر کنم همشون یا اکثرشون از دانشگاه ما پیرترند و امتیازشون طبیعیه که بیشتر از ما باشه.در حال حاضر نباید توقع زیادی ازش داشته باشیم.من که به آینده این دانشگاه خیلی امیدوارم.
یکشنبه 29 مرداد 1391 01:40 قبل از ظهر
عالیه،از آخر سومیم!!!!!!!!!!!
هاشم زارعی

متاسفانه
شنبه 28 مرداد 1391 10:46 قبل از ظهر
Im sorry
شنبه 28 مرداد 1391 12:47 قبل از ظهر
مطمینی درسته هاشم به نظر چپس ها
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


مهندسی معدن ورودی 89 دانشگاه صنعتی بیرجند
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : مهرداد سعیدی
مطالب اخیر
صفحات جانبی
نظرسنجی
قالب وبلاگ را ( از لحاظ سرعت بارگذاری، ظاهر و زیبایی ) در چه حدی می بینید؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :