تبلیغات
مهندسی معدن ورودی 89 دانشگاه صنعتی بیرجند - كانسارها
 
پنجشنبه 28 مهر 1390 :: نویسنده : محمد علیزاده

 
خاک رس آتشخوار
بیشترخاک رس آتشخوار ، از کائولینیت تشکیل شده است، کائولین در آن به خوبی متبلور می شود ونظم مطلوبی درشبکه آن وجود دارد. خاک رس آتشخوار ،علاوه بر کائولین حاوی اکسید وهیدروکسیدهای آلومینیوم نیزهست. هر نوع خاکی که دمای بیش از 1500 درجه سانتیگراد را تحمل کند و میزان Al2O3 موجود در آن قابل توجه باشد، به خاک رس آتشخوارمعروف است. خاک رس آتشخوار به انواع شکل پذیر و بی شکل تقسیم می شود. بیشتر در افقهای پایین لایه های زغالدار پیدا می شود. مصرف عمده این خاک در تهیه آجرهای آتشخوار است که به شاموت معروف اند. دیگر مصارف آن درساخت قطعات کوره ها وکاشیهای نسوزاست.

بنتونیت
واژه بنتونیت را نخستین بار در سال 1898 دانشمندی به نام نایت به کار برده است این واژه ازاصطلاح محلی شیلهای بنتون واقع در ایالت وایومینگ امریکا گرفته شده است. مهمترین بخش بنتونیت را کانیهای گروه اسمکتیت تشکیل می دهند. اسکمتیت شامل سریهای دی اکتاهدرال وتری اکتاهدرال است. کانیهای سری دی اکتاهدرال عبارتنداز:
مونتموریونیت ، بیدلیت و ناترونیت . انواع تری اکتاهدرال شامل کانیهای هکتوریت و ساپونیت است.
از خواص مهم کانیهای خانواده اسمکتیت ،جانشین یونی ، خاصیت شکل پذیری ، انبساط وانقباض یونی آنها را می توان نام برد.
موارد مصرف: میزان بنتونیت مصرفیدر آمریکا شامل 26% ریخته گری، 23% گندوله آهن ، 21% جمع آوری فضولات گاو ، 20% حفاری، 8% محیط زیست و 2% موادغذایی و... است.

نحوه تشکیل بنتونیت:


بنتونیت ها به دوطریق گرمابی و رسوبی تشکیل می شوند.

1-ذخایربنتونیت گرمابی
این ذخایر کوچک بوده درشرایط خاص ترکیب محلول گرمابی تشکیل می شوند.خصوصیات محلول برای تشکیل اسمکتیت عبارتند از: 1) سیلس باید بیش از حد اشباع کوارتز باشد، 2) دمای محلول بالا باشد. سنگ مادرمناسب، توفهای داسیتی ، تراکیتی و ریولیتی غنی از K و Ca هستند. این نوع ذخایر در ژاپن ، ایتالیا ویونان گزارش شده است.

2-ذخایربنتونیت رسوبی:
مهمترین ذخایربنتونیتدنیا از نوع رسوبات است. خاکستر آتشفشانهای اسیدی - حد واسط هنگامی که در محیطهای دریاچه ای قلیایی برجای گذاشته می شوند، ضمن واکنش با آب اسمکتیت ودیگر کانیها را می تواند تشکیل دهند. عمده بنتونیتهای رسوبی متعلق به دوران سوم زمین شناسی هستند. اسمکتیت با افزایش دما و فشار به ایلیت تبدیل می شود. سنگهای رسوبی حاوی نبتوتیت درشرایطافزایش عمق (افزایش دما) ابتدا اسمکتیت به اسمکتیت- ایلیت تبدیل می شود. درعمق حدود 3700 متر حدود 80% اسمکتیت را ایلیت تشکیل می دهد. عدم گزارشبنتونیتاز پالئوزوئیک می تواند به علت تبدیل آن به ایلیت باشد.

کانسار مس پورفیری
کانسارهای مس پورفیری به دلیل ذخیره زیاد و ناچیز بودن هزینه های بهره برداری از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار هستند. امروزه قسمت اعظم مس دنیا از کانسارهای مس پورفیری به دست می آید. کانسارهای مس پورفیری همراه سنگهای مونزونیتی، دیوریتی و گرانودیوریتی کالک آلکالن کشف می‌شوند. اصطلاح پورفیری از باف پورفیری سنگهای همراه، بافت استوک ورک و پراکنده ذخیره و ابعاد زیاد اخذ شده است.کانسارهای مس پورفیری در کمربندهای تکتونیکی زون فرورانش حاشیه قاره ها و جزایر قوسیکشف شده اند. اکثر ذخایر کشف شده متعلق به دوران سوم و دوم بوده است که در کمربندهای تکتونیکی حاشیه اقیانوس آرام واقع شده اند. از جمله این ذخایر می توان کانسارهای شیلی، پرو، مکزیک، آمریکا، کانادا، فیلیپین، زلاندنو و گینه جدید را نام برد.

انواع کانسارهای مس پورفیری بر اساس موقعیت تکتونیکی
کانسارهای مس پورفیری را بر اساس موقعیت تکتونیکی و سنگها همراه آن به دو گروه کانسارهای مس پورفیری نوع مونزونیتی و کانسارهای مس پورفیری نوع دیوریتی تقسیم می کنند.

کانسارهای مس پورفیری نوع مونزونیتی
کانسارهای مس پورفیری نوع مونزونیتی همراه با سنگهای مونزونیتی و گرانودیوریتی کالک آلکالن واقع در کمربندهای تکتونیکی زون فرورانش حاشیه قاره ها کشف شده اند. توده های نفوذی نیمه عمیق اکثرا تشکیل استوک و گاهی دایک و به ندرت تشکیل باتولیت می دهند. اکثرا چند استوک در یکدیگر نفوذ می نمایند. ماگمای کالک آلکالن که از ذوب بخشی اقیانوسی منطقه زون فرورانش به وجود می آید، ضمن بالا آمدن به دلیل آغشتگی با سنگهای مسیر، تغییراتی در ترکیب شیمیایی آن رخ می دهد. به همین دلیل مقدار سیلیس، عناصر آلکالی و مولیبدن کانسارهای مس پورفیری واقع در حاشیه قاره ها بیش از جزایر قوسی است و به عکس، مقدار طلای کانسارهای جزایر قوسی بیشتر می‌باشد.زونهای آلتراسیون
ماگمای کالک آلکالن ضمن بالا آمدن، در دمای خاصی شروع به تبلور می کند و همزمان با آن تفریق ماگمایی شروع می‌شود. محلولهای ماگمایی غنی از کاتیونهای سدیم، پتاسیم و کمپلکس های کلرورمسیف سرب و روی در بخش فوقانی سیستم متمرکز می‌شوند. محلولهای ماگمایی موجب تغییرات شیمیایی و کانی شناسی در سنگهای منطقه می‌شود که به آن آلتراسیون گویند. حرارت توده های نفوذی موجب به چرخش در آمدن آبهای زیرزمینی می شود که خود باعث آلتره شدن سنگهای منطقه ی گردد. زونهای آلتراسیون که در مرکز سیستم واقع اند تحت تاثیر آبهای ماگمایی قرار می گیرند در حالیکه زونهای خارجی تحت تاثیر آبهای سطحی به وجود می آِند. گسترش و شدت زونهای آلتراسیون بستگی به حجم محلولهای ماگمایی، ساختمان های اولیه و ثانویه و ترکیب شیمیایی منطقه دارد. چهار زون آلتراسیون پتاسیک، پروپلیتیک، آرژیلیک و سرسیت در سیستم های مونزونیتی یافت می شوند.

کانسارهای مس پورفیری نوع دیوریتی
کانسارهای مس پورفیری نوع دیوریتی در کمربندهای زون فرورانش جزایر قوسی همراه با سنگهای دیوریتی-تونالیتی کالک آلکالن کشف میشوند. اکثر ذخایر شف شده ر حاشیه غربی اقیانوس آرام واقع شده اند. وجود اختلاف ر ترکیب شیمیایی محلول ماگمایی نوع مونزونیتی و محلول ماگمایی نوع دیوریتی موجب تغییراتی در زونهای آلتراسیون، عیار و مواد جانبی ذخیره می‌شود. در نوع دیوریتی، مقدار منیزیم، آهن و کلسیم محلول افزایش یافته ولی مقدار سیلیس، پتاسیم و سولفور کاهشی یابد. به دلیل پایین بودن مقدار سولفیدها، زون کوارتز- سریسیت- پیریت در نوع دیوریتی تشکیل نمی‌شود. در سیستم نوع دیوریتی فقط دو زون پتاسیک و پروپلیتیک یافت می شوند و ذخیره در زون پتاسیک و پروپلیتیک قرار دارد. محلول جانبی این کانسارها، طلا است در صورتیکه در نوع مونزونیتی محصول جانبی- مولیبدن است. عیار مس در نوع دیوریتی کمتر است.

کانسار سنگ آهن سنگان
این کانسار در 250 کیلومتری جنوب شرقی مشهد و 18 کیلومتری شمال شرقی روستای سنگان از توابع شهرستان خواف قرار دارد .نحوه قرارگیری کانسار در رشته کوههای با روند شمال غربی - جنوب شرقی بوده و شکل ذخیره عدسی مانند می باشد .این ذخایر در ارتباط با ماگماتیسم دوره ترشیری ( بویژه الیگومیوسن ) بوده و دو نظریه جهت خاستگاه آن عنوان شده است .
1- پیدایش از راه متاسوماتیسم : که در این حالت شکل گیری منیتیت را بصورت متاسومایسم بین توده گرانیتی منطقه با آهکهای مزوزوئیک موجود در ناحیه عنوان کرده اند .
2- پیدایش از راه ولکانیسم : که در این نظریه سنگ آهن با ترکیب گوتیت و منیتیت را وابسته به زون اسکارنی و مجموعه ولکانوسدیمنتهای پروتوزوئیک پسین می دانند .
در این معدن کانسارهای آهن را به دو تیپ I و II تقسیم کرده اند و میانگین عیار تیپ I را 53% و تیپ II را کمی بیش از 33% عنوان کرده اند .

کانسارهای فلزی و اثرات زیست محیطی استخراج و فرآوری آنها

1-کانسار های آهن (Fe):
اثرات زیست محیطی کانسار های آهن (هماتیت ،سیدریت ،گوتیت ،مگنتیت ،شامونیت):در گذشته فلز آهن بعنوان یک عنصر آلوده کننده محیط زیست به شمار نمی آمد،اما مطالعات اخیر نشان می دهد که وجود آهن اضافی در خون انسان باعث ایجاد رسوباتی می شود که رگ های خونی را مسدود می کند .و همچنین بر عکس در اثر کمبود آهن در بدن انسان بیماری کم خونی ایجاد می شود .

۲- کانسار های مس(Cu) :
اثرات زیست محیطی کانسار های(کالکوپریت ،بورنیت ،مولبیدنیت ،اسفالریت ،گالن):جابجایی مواد در زمین در هنگام برداشت ذخایرمس از بزرگترین جابجایی ها در زمین است.وجود کانی های مس در آب لوله کشی از رشد باکتریها جلوگیری می کند اما وجود مس به مقدار بالا باعث ایجاد بیماری هایی از قبیل :کم خونی تغییرات در استخوانها،افزایش کلسترول و سبز رنگ شدن موها در بدن و نیز گاهی منجر به مرگ می شود.نگرانی اصلی در مورد استخراج مس بیشتر در رابطه با انتشار گاز ((SO۲ و فلزات تبخیر شونده کمیابی نظیر(As،Cd، (Hgاست که از کارخانه های تولید مس خارج می شود .

۳-کانسارهای منگنز(Mn) :
اثرات زیست محیطی کانسار های منگنز(پیرولوزیت ،منگانیت، هاوسمانیت ،رودوکروسیت ،سیلوملان ،براونیت) :اگر انسان در معرض منگنز اضافی قرار بگیرد، ممکن است دچار مشکلات عصبی و مشکلات تنفسی شود.این مشکلات در بسیاری از معادن منگنز مشاهده می شود. منگنز احتمالا از را تنفس غبار غنی از آن وارد بدن انسان می شود .

۴- کانسارهای کرومیوم (Cr) :
اثرات زیست محیطی کانسار های کرومیوم (کرومیت(FeCr۲O۴) ،کرومیت):تا کنون هیچ شاهدی مبنی بر اینکه کروم سه ظرفیتی باعث ایجاد بیماری در کارگران معدن و مردم عادی واقع در محدوده این معادن هستند،مشاهده نشده است .اما ترکیبات کروم شش ظرفیتی سرطانزاست و بروی بافت بدن انسانها اثرات مخربی دارد و استنشاق آنها در دراز مدت می تواند باعث ایجاد سرطان شود .

۵- کانسارهای نیکل (Ni) :
اثرات زیست محیطی کانسار های نیکل ( پنتلاندیت ،کالکوپریت ،پیروتیت ،گارنیریت) :نیکل در غلظت های کم زیانبار نیست اما در حین عملیات فرآوری و تشویه که کارگران معادن در معرض سولفید،اکسید،سولفات نیکل قرار می گیرند خطر ابتلا به سرطانهای بینی و ریه افزایش می یابد .

۶- کانسارهای کبالت(Co) :
اثرات زیست محیطی کانسار های کبالت (کبالتیت ،لینائیت ،کارولیت ،اسکوترودیت، پنتلاندیت ،سافلوریت،پیروتیت) :ورود مقدار زیادی از کبالت به داخل بدن می تواند باعث ایجاد بیماری برونشیت حاد شود.در اثر تماس این محلول های حاوی این عنصر با پوست دست بیماری های پوستی بوجود می آید .موسسه بین المللی تحقیقات سرطان این عنصر را سرطانزای احتمالی معرفی کرده است .

۷- کانسارهای مولیبدن (Mo):
اثرات زیست محیطی کانسار های مولیبدن (مولیبدنیت ):تا کنون هیچگونه مسمومیتی حاصل از معدنکاری و فرآوری مولیبدن گزارش نشده است اما مولیبدن می تواند باعث کاهش رشد در پستانداران شود .

۸- کانسارهای وانادیوم(V) :
اثرات زیست محیطی کانسار های وانادیوم (وانادی یت،کارنوتیت):فرآوری بعضی از کانسنگهای وانادیوم به بیماری های ناشی از غبار مثل برونشیت و بعضی از انواع سرطان های خون منجر می شود .لیکن سوخت های فسیلی صد برابر مقداری که در ذوب فلز یا منابع طبیعی وانادیوم وارد اتمسفر میکند،اتمسفر را آلوده می کند.

۹- کانسار های سرب-روی(Pb+Zn) :
اثرات زیست محیطی کانسار های سرب-روی(گالن ،اسفالریت ،تتراهدریت) :معدنکاری و فرآوری سرب-روی آلوده کننده های تاریخی مهمی به شمار می آیند.اثرات فیزیولوژیکی که شناخته شده تر هستند به ترتیب با افزایش مقادیر سرب عبارتند از :
سرگیجه،کم خونی،از دست دادن حس جهت یابی،اغماء و مرگ است . سرب از طریق جایگزینی آهن باعث کم خونی و از طریق جمع شدن در استخوانها باعث کم شدن کلسیم در بدن می شود.سرب با توجه به این خصوصیات منفی عامل ایجاد سرطان نمی باشد.اگرچه معدنکاری سرب و روی دارای خطراتی است اما خطر عمده سرب بیشتر مربوط به جذب در محصولاتی نظیر بنزین و رنگ است که مصرف گسترده ای در جامعه دارند. فلز روی نیز می تواند باعث کاهش رشد در انسانها می شود .

۱۰- کانسار های قلع(Sn) :
اثرات زیست محیطی کانسار های قلع (کاستریت) :قلع از نظر زیست محیطی عنصر مشکل سازی به حساب نمی آید لیکن شرط بروز عوارض منفی قلع ورود مقادیر زیادی از راه تنفس و یا دهان به بدن می باشد .غبار کاستریت نوعی سرطان خوش خیم به نام استانوسیس تولید می کند .

۱۱- کانسار های جیوه (Hg) :
اثرات زیست محیطی کانسار های(سینابر،شواتزیت) :با توجه به اینکه معدن جیوه زیر زمینی است یکی از عمده مشکلات معادن این عنصر تهویه است.چون حلالیت جیوه در خون بیش از حلالیت در آب است بنابراین ورود جیوه به داخل بدن به آسانی صورت می گیرد و بیشترین اثر را بر دستگاه عصبی می گذارد.

کانسار ارغش
موقعیت جغرافیایی:
ناحیه معدنی ارغش-چشمه زرد به وسعت ۲۵ کیلومتر مربع در نیمه شمالی استان خراسان و در ۴۵ کیلومتری جنوب غرب شهرستان نیشابور واقع شده است و دارای مختصات جغرافیائی "۴۸ ´۴۹ °۳۵ الی "۴۳´۵۲ °۳۵ شمالی و "۴۷´۳۴ °۵۸ الی "۵ ´۳۸ °۵۸ شرقی می‌باشد. راه دسترسی به منطقه از دو طریق امکان پذیر می‌باشد: ۱- جاده فرعی کلاته حسن آباد که از کیلومتر ۳۴ جاده آسفالته نیشابور- کاشمر منشعب گردیده و پس ازطی ۸ کیلومتر جاده شوسه به کلاته حسن آباد و از آنجا پس از طی ۵ کیلومتر به روستای متروکه چشمه زرد می‌رسد. ۲- جاده فرعی روستای ارغش که از کیلومتر ۴۴ جاده کاشمر منشعب شده و پس از طی ۴ کیلومتر به روستای ارغش می‌رسد. آب و هوا و ریخت شناسی: این ناحیه جزء مناطق خشک تا نیمه خشک با پوشش گیاهی ضعیف و نزولات جوی پایین و دارای رودخانه های فصلی از جمله چشمه زرد و کال ماروس است. حداکثر دما حدود ۴۰ تا ۴۲ درجه و حداقل آن ۵ تا ۱۰ درجه زیر صفر است. منطقه دارای شیب توپوگرافی ملایم و شبکه آبراهه های دندریتی است. روند عمومی ارتفاعات منطقه موازی با روند افیولیتهای سبزوار(شمال غرب- جنوب شرق) و نوار آتشفشانی حاشیه آن است.

زمین شناسی:
منطقه مورد مطالعه در تقسیمات زمین شناسی ایران در زون ایران مرکزی و در واحد ژئوتکنیکی سبزوار قرار دارد. بخشی از زون سبزوار را افیولیتهای نابرجای کرتاسه و بخشی دیگر را نوار آتشفشانی بعد از کرتاسه تشکیل می‌دهد که به موازات مجموعه افیولیتی کشیده شده اند. منطقه ارغش نیز جزئی از این نوار آتشفشانی به شمار می‌رود. علاوه بر سنگهای آتشفشانی تعدادی توده های نفوذی نیز بطور پراکنده در داخل این واحد تزریق شده اند. واحدهای زمین شناسی در محدوده کانسار و مناطق مجاور شامل واحدهای ائوسن، میوسن، پلیوسن و کواترنری است.
کانی زایی طلا احتمالا ناشی از جایگزینی سیالات دارای عناصر کانی ساز حاصل از پیشرفت فرآیند تفریق ماگمایی در شکستگی ها و تشکیل رگه های سیلیسی طلادار و کلسیت می‌باشد.
در ناحیه معدنی ارغش گسلهای متعددی مشاهده می‌شوند که عمدتاً دارای دو روند اصلی تقریباً شرقی_غربی(NWW-SEE) و شمال شرقی _جنوب غربی(NE-SW) هستند. این روند از روند گسلهای درونه در جنوب منطقه ارغش با روند شرقی- غربی و تکنار با روند شمالی جنوبی تبعیت می کنند. گسلهای فرعی در منطقه ارغش دارای روندهای شمال غرب _جنوب شرق می باشند. رگه های سیلیس، کلسیت و آنتیموان در امتداد گسلها در این منطقه هستند. بنابراین شکل گیری رگه های موجود در ارتباط نزدیک با فعالیت گسلها بوده است. ارغش بخشی از نوار آتشفشانی حاشیه کمپلکس افیولیتی سبزوار است. تشکیل این سنگها در ارتباط با جایگزینی و حرکات تکتونیکی افیولیت های سبزوار می‌باشد.
در این منطقه نفوذ توده های گرانیتوئیدی به درون سنگهای آتشفشانی ائوسن و سیالات ماگمائی و گرمابی حاصل از آن باعث دگرسانی در سنگهای گرانیتوئیدی و سنگهای میزبان گشته است. به دلیل اثر عواملی همچون حجم محلولهای گرمابی و ماگمائی، میزان ساختمانهای اولیه و ثانویه مفید، واکنش پذ یری سنگها، درجه حرارت و فشار، شدت و گسترش آلتراسیون در مناطق مختلف متفاوت است. بر اساس مطالعات پتروگرافی و شواهد صحرائی، آلتراسیونهای سریسیتی، آرژلیتی، سیلیسی، پروپیلیتی و نیز سرپانتینی و کلریتی شدن در منطقه قابل مشاهده است. همچنین به دلیل وجود درزه و شکستگی های فراوان، سیالات هیدروترمالی حاصل از تفریق ماگمایی که غنی از مواد معدنی بوده اند، به درون شکستگی های مذکور تزریق شده و ضمن تشکیل رگه های سیلیسی و کلسیتی طلادار باعث دگرسانی در سنگهای میزبان نیز شده اند.

فعالیتهای اکتشافی انجام شده:
در قالب طرح اکتشاف طلا در این منطقه تحقیقاتی همچون اکتشافات ژئوشیمیائی، مطالعات ژئوفیزیکی، حفر گمانه، تهیه نقشه های توپوگرافی و زمین شناسی در مقیاس های ۱:۵۰۰۰، ۱:۲۰۰۰و ۱:۵۰۰ و نیز طراحی و حفر ترانشه صورت گرفته است. این کانسار حاصل اکتشافات ژئوشیمیایی ۲۶ ورقه ۱:۱۰۰۰۰۰ زون تکتونیکی متالوژنیکی سمنان – تربت حیدریه می‌باشد. پس از انجام مراحل اکتشافات معدنی مقدماتی در مناطق امیدبخش، فعالیتهای اکتشافی تفصیلی درسال ۱۳۷۶ بر روی این منطقه متمرکز گردید که منجر به اکتشاف ۵ محدوده طلا دار و یک محدوده آنتیموان گردید. برای تمامی کانسارهای مذکور تعدادی ترانشه طراحی و حفر گردید و نمونه های برداشت شده جهت آنالیز طلا به آزمایشگاه شرکت توسعه علوم زمین ارسال شد. در سال ۱۳۷۹ بیشتر فعالیتهای اکتشافی روی کانسار شماره ۳ متمرکز شد. فعالیت های صورت گرفته در کانسار شماره ۳ ارغش شامل حفر ۴۰ ترانشه به فاصله ۱۵ الی ۲۰ متر و برداشت ۶۹۲ نمونه و نیز حفر ۱۴ گمانه در یک شبکه ۵۰×۴۰ متری به میزان ۹۵/۱۳۳۵ متر و برداشت ۳۱۸ نمونه بوده است. با راه اندازی سنگ شکن و ساخت حوضچه های استحصال در آنومالی چشمه زرد حدود ۵ کیلوگرم طلا در مرحله نیمه صنعتی استحصال گردیده است. پیش بینی می شود مراحل اکتشاف تفصیلی برای تعیین ذخیره کانسار رگه ای ارغش در سال ۱۳۸۱ به اتمام برسد و این کانسار آماده واگذاری برای بهره برداری باشد. همچنین پیش بینی می شود در ۴ محدوده آنومالی با عیار متوسط ۴ گرم در تن، ذخیره زون اکسیده طلا حدود ۳ تن و زون سولفوره حدود ۶۰ تن باشد(که با روش لیچینگ و با بازیافت ۷۵ درصد استحصال می‌شود).
کل کانسارهای موجود در این منطقه یک کانسار طلا محسوب می شوند زیرا محتوی سایر عناصر با توجه به نتایج ۱۰۰ نمونه (Hg,Sb,As,Cu,Au) آنالیز شده پایین می باشد. میانگین عیار طلا در کانسارهای مختلف کمتر از ۵ ppm است(حداکثر عیار ۳/۱۷ ppm می باشد). عیار نقره اکثر نمونه ها کمتر از ۲/۰ ppm می باشد و بالاترین مقدار آن ۳/۱ ppm است. عیار آرسنیک از ۱۹ تا ۱۳۳۵۲ ppm می باشد و حداکثر آن کمتر از ۱۰۰۰ppm است. آنتیموان عیاری برابر با ۱/۰ ppm دارد و بالاترین مقدار آن ۱۳/۰ ppm است. علت پایین بودن مقادیر sb,Cu,Au وHg شاید به خاطر شست وشو(leaching) باشد.
اکثر طلاهای یافت شده به صورت دانه ای(ذره ای) درون لیمونیت و سیدریت دیده شده اند.
کانسارهای طلای این محدوده جزء نهشته های حرارتی ساب ولکانیک hypabysal محسوب می شوند که اکثراً در حاشیه فعال قاره ها یا جزایر قوسی تشکیل شده اند.
عملکرد گسل ها باعث جابجایی سیالات طلا تجمع کانه ها شده است.
اسلیت سبز _خاکستری، سبز_زرد و آرکوزهای دگرگون شده خاکستری تیره، سبز_خاکستری و آندزیت بازالت بالشی را منبعی برای طلا می دانند.نمایی از حوضچه های استحصال طلا در کارخانه
محدوده مورد اکتشاف به وسعت حدود ۳ کیلومتر مربع در ۵/۲ کیلومتری جنوب شرق منطقه چشمه زرد قرار دارد. مختصات این محدوده به قرار زیر است:
محدوده اکتشافی تحت تاثیر دو سیستم آبراهه ای قرار گرفته است. سیستم اول از غرب به شرق از به هم پیوستن دو شبکه حوضه آبگیر بوجود آمده است که پس از خروج از محدوده به سمت شمال شرق منحرف میشود. سیستم دوم نیز با همین روند غرب به شرق پس از به هم پیوستن در مرکز محدوده اکتشاف به سمت شمال منحرف و آبراه بزرگی را به وجود آورده که از کنار دهکده متروکه چشمه زرد عبور می کند.
مرتفع ترین نقطه منطقه قله کوه پلنگ کش به ارتفاع ۱۵۸۶ متر می باشد که در شمال غرب محدوده اکتشاف می باشد. منطقه مذکور از نقطه نظر پوشش گیاهی از نوع بیابانی و خشک بوده و فاقد پوشش گیاهی دایم می باشد.
سنگهای موجود در منطقه متعلق به واحدهای رسوبی ولکانیکی ائوسن زیرین تا بالایی میباشند. واحدهای سنگی که با فعالیتهای آتشفشانی بوجود آمده اند عبارتند از: واحد Ea محتوی برشهای آندزیتی بنفش رنگ _تراکی آندزیت_ریوداسیت
و داسیت های آلتره که بخش وسیعی از غرب و شرق محدوده اکتشافی را پوشانیده است. کانیهای اصلی این واحد بیشتر پلاژیوکلاز _ارتوکلاز _کوارتز و کانی های فرعی آپاتیت _ زیرکن و کانیهای مشتق شده در اثر پدیدهای آلتراسیون مثل آرژریت_ کلریت _ سریسیت و آهن میباشد. شدت آلتراسیون در پاره ای نقاط اندیسهایی از کائولن را بوجود آورده است.
درجه اکسیداسیون کانسارها بالاست زیرا شامل لیمونیت،سیدریت،کوارتز کلسدونی،کائولینیت،مونت موریونیت،کلسیت،ژیپس،آلونیت(نزدیک سطح)می باشد.شدت اکسیداسیون در این محدوده قوی تر از آنومالی AuIII است زیرا توپوگرافی این محدوده ملایم است. تمام رخنمونهای کانسارهای این منطقه در زون اکسیداسیون قرار دارند.چنین پیش بینی می شود که عمق اکسیداسیون در حدود ۱۳۶۰ متر باشد، با توجه به عمق زون اکسیداسیون که ۱۳۷۰ متر است ، بنابراین ضخامت کانسارهای اکسید شده در حدود ۱۲ الی ۵/۴۷ متر است.

کانسار1 ارغش:
در موقعیت "۵´۵۰ °۳۵ الی"۳۵ ´۴۴°۳۵ عرض جغرافیایی و "۶/۴۷ ´۳۵ °۵۸ الی"۵۲ ´۳۵ °۵۸ طول جغرافیایی قرار گرفته است.این آنومالی درجنوب-غرب نیشابور و جنوب شرق روستای ارغش در ۴۵ کیلومتری جنوب غرب نیشابور قرار گرفته است.دارای سنگ میزبان گرانودیوریت ،گرانیت،تراکی آندزیت لیمونیتی و آرژیلیتی ،پیروکسن آندزیت بازالت،آهک و کنگلومرا می‌باشد. حداکثر عیار طلا در این زون ۳/۱۸ گرم در تن و مقدار حداقل آن ۰۰۴۴/۰ گرم در تن می باشد.بزرگترین رگه آن دارای روند شمالی-جنوبی و طول ۳۴۰ متر ،ضخامت میانگین ۱ متر و شیب ۶۵ درجه به سمت شمال شرقی می‌باشد.رگه سیلیسی آن دارای روند شمال شرق- جنوب غرب وطول ۱۲۳ متر ،ضخامت میانگین ۱ متر و شیب ۵۵ درجه می‌باشد.
کانسار شماره ۵:
در موقعیت "۳۴´۵۱°۳۵ الی "۵/۶´۵۲ °۳۵عرض جغرافیایی و "۵´۳۵°۵۸ الی"۵۳ ´۳۸ °۵۸ طول جغرافیایی قرار دارد.این ناحیه در جنوب و جنوب غرب نیشابور قرار گرفته است که در ۳۴ کیلومتری آن جاده آسفالته قرار دارد.
واحدهای سنگی آذرین آن شامل تراکی آندزیت پورفیری ،گرانیتی، گرانودیوریتی،کوارتز تراکی آندزیت،پیروکسن آندزیتیک بازالت و سنگ‌های آذرآواری (برش ولکانیکی) و واحدهای رسوبی آن شامل واحد کربناته ائوسن، کنگلومرا، پادگانه های رودخانه ای و ماسه باری می‌باشد.آلتراسیون درون تراکی آندزیت پورفیری به صورت آرژیلیتی و لیمونیتی و گاهی سیلیسی بر اثر فرآیندهای هیدروترمال بیشتر در کانسار ۵ مشاهده می‌شود.همچنین آلتراسیون در برشهای تشکیل شده در طول نواحی گسله در منطقه ارغش باعث آرژیلیتی و لیمونیتی شدن بر اثر سیالات هیدروترمال در طول نواحی خرد شده گسله می‌باشد.
کانسارهای ۱ و ۵ در شمال گسل امتداد لغز درونه با عملکرد چپ گردو جنوب کمربند چین تراست البرز (کوههای بینالود )واقع شده است.گسل های اصلی و بزرگ مشاهده شده در این نواحی دارای روند تقریبا ً شرقی _غربی و جهت شیبی به سمت شمال _شمال غربی هستند.عملکرد این گسلها موجب رانده شدن واحدهای آذرین بر روی یکدیگر شده است. با توجه به مشخصات رگه های برداشت شده در این دو ناحیه معدنی ملاحظه می شود که روند تمامی این رگه ها تقریبا ً شمالی_ جنوبی با شیبی در حدود ۷۰ تا °۸۰ درجه می‌باشد که نشان می‌دهد رگه های فوق در طول یک سیستم درزه همراه با بازشدگی ته نشست حاصل کرده اند.
کانی های گانگ شامل کوارتز ، کلسیت و به میزان کمتر باریت ، فلوریت ، پیریت و سیلیس به صورت کوارتز و آمیتیست.
از کانسار ۱ ارغش ۶۶ نمونه از ۹ ترانشه برداشت شده است.
نوع مطلب : كانی شناسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 16 آذر 1397 10:43 قبل از ظهر

Truly all kinds of very good info.
click now cialis from canada cialis 5 effetti collaterali callus acheter cialis meilleur pri cialis cipla best buy cialis bula legalidad de comprar cialis click here cialis daily uk click here take cialis cialis in sconto
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:49 قبل از ظهر

You have made the point.
buying brand cialis online generic cialis review uk chinese cialis 50 mg import cialis only best offers 100mg cialis cialis 5mg billiger tadalafil cialis tadalafil online cialis online import cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:23 قبل از ظهر

Excellent info. Thanks a lot.
cialis tablets for sale cialis coupon cialis tadalafil online sialis cost of cialis cvs buy cialis online legal ou trouver cialis sur le net price cialis best how to purchase cialis on line bulk cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:25 بعد از ظهر

You've made your point.
generic low dose cialis cialis lowest price acquistare cialis internet achat cialis en europe cialis australia org precios cialis peru generic cialis in vietnam cialis wir preise achat cialis en suisse prescription doctor cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 07:02 قبل از ظهر

Cheers, Useful stuff!
cialis australian price cialis generico in farmacia cialis from canada cialis tablets for sale we recommend cheapest cialis only best offers 100mg cialis venta de cialis canada price cialis per pill where cheapest cialis cialis online deutschland
یکشنبه 11 آذر 1397 06:57 بعد از ظهر

Regards, A good amount of facts.

rx cialis para comprar wow cialis 20 cialis rezeptfrei sterreich tarif cialis france cialis purchasing safe site to buy cialis online generic cialis 20mg uk cialis 200 dollar savings card cost of cialis per pill generic low dose cialis
جمعه 9 آذر 1397 06:53 بعد از ظهر

Wow all kinds of beneficial information!
purchasing cialis on the internet cialis generic cialis arginine interactio buying cialis in colombia sialis enter site natural cialis cialis taglich cialis daily reviews how does cialis work we like it cialis soft gel
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:53 بعد از ظهر

Kudos! Plenty of data!

rezeptfrei cialis apotheke cialis 20mg preis cf cialis 10 doctissimo viagra cialis levitra cialis price in bangalore we choice free trial of cialis compare prices cialis uk cialis rezeptfrei sterreich preis cialis 20mg schweiz cialis sans ordonnance
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:18 بعد از ظهر

This is nicely put. .
look here cialis cheap canada interactions for cialis cost of cialis cvs cilas cialis per paypa generic cialis at the pharmacy cipla cialis online cialis sans ordonnance online cialis how to purchase cialis on line
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:36 قبل از ظهر

Wow tons of valuable information!
preis cialis 20mg schweiz side effects of cialis cialis kaufen bankberweisung import cialis cialis kaufen bankberweisung cialis in sconto achat cialis en itali cialis purchasing cialis tadalafil online bulk cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:30 قبل از ظهر

Thanks. Good stuff.
cialis en 24 hora legalidad de comprar cialis generic cialis pill online cialis en 24 hora 5 mg cialis coupon printable cialis alternative generic cialis review uk 40 mg cialis what if i take costo in farmacia cialis canada discount drugs cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 04:23 قبل از ظهر

Lovely info, Kudos.
cialis pills boards cialis mit grapefruitsaft cialis price in bangalore brand cialis generic purchase once a day cialis walgreens price for cialis order cialis from india only now cialis 20 mg prices on cialis 10 mg cialis prezzo di mercato
یکشنبه 1 مهر 1397 06:30 قبل از ظهر

You suggested that fantastically.
candida viagra canadian viagra global pharmacy canada northwest pharmacies in canada canada medication prices drugstore online shopping pharmacy onesource most reliable canadian pharmacies canadian online pharmacies trust pharmacy canadian
چهارشنبه 28 شهریور 1397 03:11 قبل از ظهر

Info clearly taken..
cialis generika in deutschland kaufen online prescriptions cialis tadalafil 20mg cialis et insomni purchase once a day cialis generic cialis pro cialis super acti cialis 100mg suppliers acheter cialis meilleur pri low cost cialis 20mg
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:15 قبل از ظهر

You said it adequately..
buy cialis online legal cialis name brand cheap cialis tablets prix de cialis generic cialis with dapoxetine best generic drugs cialis cialis sicuro in linea opinioni cialis generico cialis for sale south africa we choice cialis pfizer india
یکشنبه 11 شهریور 1397 07:23 بعد از ظهر

Awesome material. Thanks a lot.
cialis bula cialis prezzo al pubblico trusted tabled cialis softabs discount cialis cialis 05 cialis italia gratis click now cialis from canada prices for cialis 50mg cialis 20 mg buy cialis sample pack
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:32 قبل از ظهر

Appreciate it. A lot of material!

pharmacies cheap sildenafil uk buy viagra online without a prescription viagra from usa pharmacy buy viagra online paypal viagra cheap prices buy viagra online using paypal best place to buy viagra online how old do you have to be to buy viagra buy viagra soft tabs
دوشنبه 7 خرداد 1397 11:34 قبل از ظهر

Awesome forum posts, Thank you!
cialis for sale in europa when will generic cialis be available canadian drugs generic cialis cialis therapie cialis generico lilly calis cialis generico in farmacia prezzo di cialis in bulgaria cialis 200 dollar savings card cialis for daily use
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 12:04 بعد از ظهر

Thanks a lot. Ample data!

cialis authentique suisse cialis coupon cialis 10 doctissimo cialis online deutschland cialis canadian drugs generic cialis tadalafil brand cialis generic acheter cialis kamagra cialis dosage cialis 5 mg para diabeticos
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:39 قبل از ظهر

Position very well regarded!!
to buy viagra online buy generic viagra pills getting viagra online safest place to buy viagra online buying viagra from canada buy viagra generic online buy viagra pharmacy prices for viagra buy generic viagra paypal generic viagra online uk
شنبه 18 فروردین 1397 05:02 بعد از ظهر

Point clearly utilized!!
warnings for cialis cipla cialis online import cialis buying cialis in colombia cialis rezeptfrei generic cialis pro buy cialis uk no prescription cialis cuantos mg hay buy cialis cheap 10 mg cialis kaufen
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:12 قبل از ظهر

Wonderful forum posts. Kudos.
look here cialis order on line cialis 20 mg best price purchase once a day cialis buy cialis cheap 10 mg cialis kamagra levitra cialis 20 mg effectiveness canada discount drugs cialis weblink price cialis we choice free trial of cialis walgreens price for cialis
یکشنبه 26 شهریور 1396 07:09 قبل از ظهر
I am extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.
Is this a paid theme or did you modify it yourself?

Either way keep up the excellent quality writing, it's rare to see a great blog like this
one these days.
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:52 قبل از ظهر
Great goods from you, man. I have understand your stuff
previous to and you're just extremely fantastic. I actually like
what you've acquired here, really like what you're saying and the
way in which you say it. You make it enjoyable and you still care
for to keep it smart. I can not wait to read far more from you.
This is really a tremendous web site.
سه شنبه 6 تیر 1396 09:15 قبل از ظهر
Hi colleagues, its enormous paragraph about cultureand entirely explained,
keep it up all the time.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:36 بعد از ظهر
I'm gone to say to my little brother, that he should also visit this web
site on regular basis to take updated from most up-to-date news update.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


مهندسی معدن ورودی 89 دانشگاه صنعتی بیرجند
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : مهرداد سعیدی
مطالب اخیر
صفحات جانبی
نظرسنجی
قالب وبلاگ را ( از لحاظ سرعت بارگذاری، ظاهر و زیبایی ) در چه حدی می بینید؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :